Tuyển sinh đại học quốc tế tại các trường Đại học nói riêng hay tuyển sinh sinh đại học chính quy 2018 thu hút nhiều sự quan tâm của học sinh trong cả nước.

Bên cạnh những thông tin cụ thể về quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin đến học sinh một số thông tin về hướng dẫn công tác tuyển sinh, trong đó có chính sách ưu tiên trong tuyển sinh năm nay. Nhiều trường có Tuyển sinh đại học quốc tế các chương trình liên kết và tuyển sinh đại học hệ đào tạo chính quy cần tuân thủ các quy định về Tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. 

1/ Chế độ ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú được quy định như thế nào?

 chế độ tuyển sinh ưu tiên khu vực

Những văn bản quy định về Chế độ ưu tiên cho khu vực theo hộ khẩu thường trú được quy định tại gạch đầu dòng thứ 4 Điểm b, Khoản 4,  Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, cụ thể như sau:

– Những xã thuộc khu vực III và những xã có thôn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (vùng dân tộc và miền núi): Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013; Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

– Những xã hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các vùng bãi ngang ven bờ biển và hải đảo trong giai đoạn 2013: Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Quyết định số 2312/QĐ-TTg  ngày 18/12/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016 về việc công nhận xã đảo thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh.

>> Đọc thêm Tuyển sinh đại học quốc tế năm 2018-Chuẩn hay chưa?

– Những xã hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã ở biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 và chương trình 135 giai đoạn 2016-2020: Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013; Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Chế độ ưu tiên khu vực đối với các thí sinh dự thi học tại trường THPT có sự thay đổi thế nào?

 chế độ ưu tiên cho thí sinh THPT

Trường hợp các trường THPT do có sự thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm, hoặc thay đổi cấp hành chính, các thí sinh hưởng mức ưu tiên khác nha tùy theo mỗi giai đoạn và các trường sẽ được gấn một mã phù hợp với mức ưu tiên khu vực. 

Thí sinh dựa vào thời gian học tập tại trường THPT  để chọn và ghi đúng mã trường theo từng giai đoạn để nhận được đúng mức ưu tiên theo khu vực.

3/ Để được hưởng ưu tiên theo đối tượng, thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ gì?

hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh cần chuẩn bị hồ sơ gì

Thí sinh cần bao gồm những hồ sơ sau đây để được hưởng chế độ ưu tiên theo Đối tượng:

–   Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên;

–  Trường hợp thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh cần nộp giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên 01 gồm: Bản sao giấy khai sinh ( trên đó có ghi rõ dân tộc thuộc dân tộc thiểu số) và Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng (tính đến ngày thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia) tại Khu vực 1 trong suốt thời gian học THPT.

>> Xem thêm 6 điều cần lưu ý khi chọn trường đang Tuyển sinh cao học 2018

– Trường hợp thí sinh nằm trong diện đối tượng người có công với cách mạng, hoặc con của người có công với cách mạng, thí sinh cần nộp Giấy chứng nhận hưởng ưu tiên gồm: Bản sao Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, thí sinh lưu ý cần xuất trình bản chính của các giấy tờ nói trên để các trường đối chiếu khi làm thủ tục nhập học.

4/ Mức điểm ưu tiên được xác định như thế nào?

mức điểm ưu tiên được xác định như thế nào

Dựa trên quy định tại Khoản 5, Điều 7, Quy chế tuyển sinh, mức điểm ưu tiên của thí sinh được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong Tổ hợp xét tuyển là 30.

Trong trường hợp trường  thí sinh đăng ký xét tuyển có thang điểm khác với thang điểm này, chẳng hạn trường nhân hệ số môn chính trong tổ hợp xét tuyển, thì các trường phải quy đổi mức điểm ưu tiên tương ứng với thang điểm mới và công bố rõ ràng trong Đề án tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi.

Bài viết vừa cung cấp một số thông tin về chế độ ưu tiên cho thi sinh tham dự các kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy hay Tuyển sinh đại học quốc tế liên kết tại các trường Đại học trong nước. Chúc các thí sinh thuộc diện ưu tiên chuẩn bị tốt các thủ tục cần thiết để không bỏ lỡ những quyền lợi của mình nhé!