Trường Học

Các nhược điểm của chương trình học STEM trong thời đại 4.0 của Việt Nam

Trong khoảng mấy năm gần đây, chương trình học STEM đang dần trở nên gần gũi hơn ở Việt Nam. Vậy giáo dục STEM là gì, các điểm mạnh và hạn chế của chương trình dạy học STEM ra sao.  STEM là gì  Hiện nay đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đi theo hướng “cách mạng 4.0”, thì…

Read more