Giáo dục

Giải pháp đào tạo online cho doanh nghiệp dành cho những doanh nghiệp nào?

Đào tạo online trong thời đại hiện nay đã dần trở thành một thuật ngữ quen thuộc của nhiều công ty, doanh nghiệp. Do sự thay đổi và phát triển không ngừng của nền kinh tế, việc đào tạo theo cách truyền thống đã dần mất đi vị thế và không còn phù hợp đối với doanh nghiệp. Thời đại…

Read more

Chương trình học stem của học sinh trung học và phổ thông hiện nay

STEM là phương pháp giáo dục tích hợp liên môn trong đó dạy học theo định hướng chuyên đề, nhằm tích hợp kiến ​​thức từ khoa học tự nhiên, công nghệ và toán học vào ứng dụng công nghệ trong giải quyết vấn đề. Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa chương trình học STEM…

Read more