Giáo dục

7 bước đầu thành lập một trong các trường quốc tế song ngữ tại TPHCM đạt tiêu chuẩn

Định hướng mục tiêu giảng dạy  Xác định rõ ràng hướng đi của doanh nghiệp là bước đầu. Bạn muốn xây dựng quy trình giảng dạy dựa trên các tiêu chí học tập nào, điểm đến thành công là gì? Từ đó lập kế hoạch phát triển chúng. Hãy chú trọng vào sự thoải mái, hạnh phúc và niềm vui…

Read more

5 tiêu chí đánh giá phần mềm đào tạo nhân sự đạt tiêu chuẩn trong doanh nghiệp

Sự thành công, tiến bộ trong kinh doanh luôn đi đầu với tiền đề tiềm năng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vững chắc, có tính cam kết lâu dài. Các nhà lãnh đạo cũng đang ưu tiên tìm kiếm những ứng dụng phần mềm có khả năng hỗ trợ, cải thiện, nâng cao chất lượng của nền…

Read more